رشته گرافیک - لیست آثار

نقاشی‌ها حرف می‌زنند

سوره مهر

3,000 تومان

اشراق هنر

سوره مهر

800 تومان

نفی هنری

حریم دانش

1,000 تومان

گچبری سنتی

میراث فرهنگی قزوین

رایگان

حجاری سنتی

فاطمه افشاری

رایگان

زغره دوزی

ندا سخی پور

رایگان

حکاکی روی سنگ

فاطمه افشاری

رایگان