رشته سینما فیلم سازی - لیست آثار

اشراق هنر

سوره مهر

800 تومان

نفی هنری

حریم دانش

1,000 تومان

درام نویسان جهان- جلد 1

سوره مهر

1,100 تومان

درام نویسان جهان- جلد2

سوره مهر

4,000 تومان

نظریه در تئاتر

سوره مهر

1,000 تومان

تئاتر و جامعه

سوره مهر

1,000 تومان

مقدمه ای بر نظریه فیلم

سوره مهر

1,200 تومان

ژست های عکاسی

پژوهش اخوت

2,500 تومان