جستجو

19 نتیجه یافت شد

کتاب هرمنوتیک و تئاتر

ناشر : سوره مهر

نویسنده : محمود صابری

قیمت : 10000 ریال

کتاب نقدی بر کمدی های اولیه شکسپیر

ناشر : سوره مهر

نویسنده : درک تراورسی

قیمت : 6000 ریال

کتاب بازیگری سینما

ناشر : سوره مهر

نویسنده : مایکل کین

قیمت : رایگان

کتاب سینمای اشراقی

ناشر : سوره مهر

نویسنده : محمد مددپور

قیمت : 20000 ریال

کتاب مروری برتاریخ هفتاد ساله تئاتر در شهر هنر پرور اصفهان

ناشر : عیوقی

نویسنده : بدرالسادات عیوقی

قیمت : 11000 ریال

کتاب چگونه زندگی نامه بنویسیم

ناشر : سوره مهر

نویسنده : ریچارد سایر

قیمت : 70000 ریال

کتاب بررسی عناصر داستان ایرانی

ناشر : سوره مهر

نویسنده : حسین حداد

قیمت : 10000 ریال

کتاب اشراق هنر

ناشر : سوره مهر

نویسنده : محمد مددپور

قیمت : 8000 ریال

کتاب نفی هنری

ناشر : حریم دانش

نویسنده : مهدی اشرفی

قیمت : 10000 ریال

کتاب عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن

ناشر : سوره مهر

نویسنده : محمدهادی ایراندوست

قیمت : 11000 ریال

کتاب درام نویسان جهان- جلد 1

ناشر : سوره مهر

نویسنده : منصور خلج

قیمت : 11000 ریال

کتاب درام نویسان جهان- جلد2

ناشر : سوره مهر

نویسنده : منصور خلج

قیمت : 40000 ریال

کتاب نظریه در تئاتر

ناشر : سوره مهر

مترجم : فرزان سجودی

قیمت : 10000 ریال

کتاب تئاتر و جامعه

ناشر : سوره مهر

نویسنده : رضا کوچک‌زاده

قیمت : 10000 ریال

کتاب مقدمه ای بر نظریه فیلم

ناشر : سوره مهر

نویسنده : رابرت استم

قیمت : 12000 ریال

کتاب پالتوی خیس و سه نمایشنامه ی دیگر

ناشر : افراز

نویسنده : سید فاضل صادقی

قیمت : 31200 ریال