جستجو

7 نتیجه یافت شد

کتاب طنز مدیریتی

ناشر :سروش

نویسنده :حاجی سفیدی

قیمت : 10000 ریال

کتاب مشارکت و مدیریت مشارکتی

ناشر :آوای نور

نویسنده :عبدالمحمدطاهری

قیمت : 25000 ریال

کتاب مدیریت مافوق

ناشر :عارف کامل

مترجم :لیندا آهیل

قیمت : 20000 ریال

کتاب مدیریت جلسه

ناشر :عارف کامل

نویسنده :نیک مورگان

قیمت : 20000 ریال

کتاب هدایت گروههای کاری

ناشر :عارف کامل

نویسنده :آن دونلون

قیمت : 20000 ریال

کتاب تفویض امور

ناشر :عارف کامل

نویسنده :توماس ال.براون

قیمت : 20000 ریال

کتاب توسعه کارکنان

ناشر :عارف کامل

نویسنده :سوزان آلوی

قیمت : 20000 ریال