جستجو

7 نتیجه یافت شد

کتاب طنز مدیریتی

ناشر : سروش

نویسنده : حاجی سفیدی

قیمت : 10000 ریال

کتاب مشارکت و مدیریت مشارکتی

ناشر : آوای نور

نویسنده : عبدالمحمدطاهری

قیمت : 25000 ریال

کتاب مدیریت مافوق

ناشر : عارف کامل

مترجم : لیندا آهیل

قیمت : 20000 ریال

کتاب مدیریت جلسه

ناشر : عارف کامل

نویسنده : نیک مورگان

قیمت : 20000 ریال

کتاب هدایت گروههای کاری

ناشر : عارف کامل

نویسنده : آن دونلون

قیمت : 20000 ریال

کتاب تفویض امور

ناشر : عارف کامل

نویسنده : توماس ال.براون

قیمت : 20000 ریال

کتاب توسعه کارکنان

ناشر : عارف کامل

نویسنده : سوزان آلوی

قیمت : 20000 ریال