جستجو

22 نتیجه یافت شد

کتاب لئوناردو دی‌کاپریو ستاره سینمای آمریکا

ناشر :زبانکده پردیس

نویسنده :برنت فرنس

قیمت : 5000 ریال

کتاب پالتوی خیس و سه نمایشنامه ی دیگر

ناشر :افراز

نویسنده :سید فاضل صادقی

قیمت : 31200 ریال

کتاب نمایش های ایرانی (جلد دوم)

ناشر :سوره مهر

نویسنده :صادق عاشورپور

قیمت : 32000 ریال

کتاب ژست های عکاسی

ناشر :پژوهش اخوت

پدید آورنده :سید راشد اخوت

قیمت : 25000 ریال

کتاب هرمنوتیک و تئاتر

ناشر :سوره مهر

نویسنده :محمود صابری

قیمت : 10000 ریال

کتاب نقدی بر کمدی های اولیه شکسپیر

ناشر :سوره مهر

نویسنده :درک تراورسی

قیمت : 6000 ریال

کتاب بازیگری سینما

ناشر :سوره مهر

نویسنده :مایکل کین

قیمت : رایگان

کتاب مروری برتاریخ هفتاد ساله تئاتر در شهر هنر پرور اصفهان

ناشر :عیوقی

نویسنده :بدرالسادات عیوقی

قیمت : 11000 ریال

کتاب سینمای اشراقی

ناشر :سوره مهر

نویسنده :محمد مددپور

قیمت : 20000 ریال

کتاب چگونه زندگی نامه بنویسیم

ناشر :سوره مهر

نویسنده :ریچارد سایر

قیمت : 70000 ریال

کتاب بررسی عناصر داستان ایرانی

ناشر :سوره مهر

نویسنده :حسین حداد

قیمت : 10000 ریال

کتاب اشراق هنر

ناشر :سوره مهر

نویسنده :محمد مددپور

قیمت : 8000 ریال

کتاب نفی هنری

ناشر :حریم دانش

نویسنده :مهدی اشرفی

قیمت : 10000 ریال

کتاب عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن

ناشر :سوره مهر

نویسنده :محمدهادی ایراندوست

قیمت : 11000 ریال

کتاب درام نویسان جهان- جلد 1

ناشر :سوره مهر

نویسنده :منصور خلج

قیمت : 11000 ریال

کتاب درام نویسان جهان- جلد2

ناشر :سوره مهر

نویسنده :منصور خلج

قیمت : 40000 ریال