جستجو

6 نتیجه یافت شد

کتاب مدرسه تجارت

ناشر :طاهریان

نویسنده :رابرت کیوساکی

قیمت : 50000 ریال

کتاب قدرت انعطاف پذیری

ناشر :طاهریان

نویسنده :دامین هوگز

قیمت : 35000 ریال

کتاب فوق ستاره فروش شوید

ناشر :شادن پژواک

نویسنده :برایان‌ تریسی

قیمت : 30000 ریال

کتاب مهارت در فروش پیچیده

ناشر :سازمان مدیریت صنعتی

نویسنده :جف تال

قیمت : 25000 ریال

کتاب رمز موفقیت در بازاریابی شبکه ای

ناشر :کلیدر

نویسنده :ه.ه. کوئک

قیمت : 20000 ریال

کتاب سازمان فروش صفر تا صد

ناشر :چشم انداز قطب

نویسنده :مهدی بیداری

قیمت : 10000 ریال