شعر و دیوان - لیست آثار

هاساوار اوجاغی

سخاوت عزیزی

8,000 تومان

برزونامه

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

4,000 تومان

اشعار صوتی پروین اعتصامی(بخش دوم)

گروه فرهنگی اقاقیا

5,000 تومان

فک والا

افراز

2,900 تومان

مثنوی شیرین و فرهاد

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

3,000 تومان

جامی ز خمخانه‌ی دل

انقلاب اسلامی

رایگان

اشعار صوتی پروین اعتصامی(بخش اول)

گروه فرهنگی اقاقیا

5,000 تومان

رباعیات خیام

گروه فرهنگی اقاقیا

10,000 تومان

آب سپاری نور مغروق

افراز

3,900 تومان

بوطیقای شعر حجم

افراز

5,000 تومان

تنها برای تو

استاد

15,000 تومان

هسته و هستی غزل

افراز

2,500 تومان

چه

افراز

2,500 تومان

کفش های مکاشفه

انتشارات بین المللی الهدی

7,000 تومان

رستم نامه

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

3,000 تومان

رباعیات حکیم خیام

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

رایگان

حسنین

انتشارات بین المللی الهدی

3,000 تومان

اشعار مرحوم ابوالفضل سپهر

ابوافضل سپهر

رایگان

چشم انداز شعر امروز افغانستان

انتشارات بین المللی الهدی

6,000 تومان

هشت کتاب سهراب سپهری

طاهریان

5,000 تومان

مرا زن بخوان

افراز

2,400 تومان

چشم انداز شعر امروز تاجیکستان

انتشارات بین المللی الهدی

6,000 تومان

فروغ آفرینش

جمال

2,700 تومان

تنهاتر از تنهایی

انتشارات بین المللی الهدی

4,000 تومان

خانواده های گودرز و پیران در شاهنامه

انتشارات بین المللی الهدی

4,000 تومان