جستجو

8 نتیجه یافت شد

کتاب هفت اصل رهبران بزرگ معنوی

ناشر :محمد مهدی علی رحیمی

نویسنده :رجی مک‌ نیل

قیمت : 28000 ریال

کتاب چه کسی پول مرا برداشت؟

ناشر :طاهریان

نویسنده :رابرت کیوساکی

قیمت : 50000 ریال

کتاب داستانهای ماندگار مدیریتی

نویسنده :محمدتقی باقری

قیمت : 15000 ریال

کتاب سفر فردی جک ولش

ناشر :سازمان مدیریت صنعتی

نویسنده :جک ولش

قیمت : 25000 ریال

کتاب گوزن را روی میز بگذار

ناشر :سازمان مدیریت صنعتی

نویسنده :رندال توبیاس

قیمت : 25000 ریال

کتاب اول قائده را بشکنید

ناشر :سازمان مدیریت صنعتی

قیمت : 25000 ریال

کتاب همیشه جاری

ناشر :سازمان مدیریت صنعتی

قیمت : 25000 ریال

کتاب رهبری با ارائه الگو

ناشر :جادوی قلم

نویسنده :اساتید دانشگاه هاروارد

قیمت : 20000 ریال